Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne LED

Znaleziono produktów: 49
Awaryjne i ewakuacyjne

Oświetlenie awaryjne musi działać podczas awarii zasilania urządzeń do oświetlenia podstawowego. Oświetlenie ewakuacyjne jest częścią oświetlenia awaryjnego, które wskazuje drogę i sposób bezpiecznego opuszczenia zagrożonego miejsca. Ze względu na istotne funkcje, które spełnia oświetlenie awaryjne i oświetlenie ewakuacyjne, należy zadbać, aby było to oświetlenie LED.

Jak działa oświetlenie awaryjne?

Oświetlenie awaryjne powinno zapewniać bezpieczne wyjście z miejsca pobytu podczas zaniku zasilania oświetlenia podstawowego. Musi być dostarczone automatycznie, niezwłocznie i na wystarczający czas. W związku z powyższym, oświetlenie awaryjne musi być zasilane z niezależnego źródła zasilania. Ponadto, aby realizować zadania stawiane przed oświetleniem awaryjnym jego instalacja powinna zawierać wszystkie powiązane ze sobą urządzenia i komponenty danego obiektu.

Oświetlenie ewakuacyjne - dla kogo?

Oświetlenie awaryjne można podzielić na oświetlenie zapasowe i na oświetlenie ewakuacyjne, do którego zaliczamy oświetlenie drogi ewakuacyjnej, oświetlenie strefy otwartej oraz oświetlenie strefy wysokiego ryzyka. Oświetlenie drogi ewakuacyjnej powinno umożliwiać bezpieczne wyjście z miejsc przebywania oraz pomóc zlokalizować sprzęty pożarowe. Oświetlenie strefy otwartej ma na celu zmniejszenie uczucia paniki i zapewnienie bezpiecznego ruchu osób w kierunku dróg ewakuacyjnych. Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka musi zwiększać bezpieczeństwo osób znajdujących się w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, biorących udział w przypuszczalnie niebezpiecznym procesie oraz bezpieczne zakończenie konkretnych działań.